Русский | Latviešu

               Jaunumu arhīvs    
              

                           

  Navigācija
  Filiāles
  Aptauja
  Reklāma

 

 

 

Programmas: Tiesību zinātnes, krimināltiesību apakšnozarē

 

 
  1. Studiju programmas raksturojums
Studiju programmas nosaukums Tiesību zinātnes, krimināltiesību apakšnozarē
Studiju programmas kods 46380
Studiju programmas īstenošanas ilgums un apjoms 1,5 gadi (3 semestri) pilna laika studijās
Programmas apjoms 60 KP
Prasības, uzsākot studiju programmas apguvi 2. līmeņa profesionālā augstākā izglītība ar 5 līmeņa profesionālo kvalifikāciju jurists vai juriskonsul
Iegūstamais grāds profesionālā maģistra grāds tiesību zinātnē
Iegūstamā kvalifikācija jurists
  1. Dati par licenci un akreditāciju

Studiju programma ir akreditēta, akreditācijas lapu ir izsniegusi LR Izglītības un zinātnes ministrija, derīguma termiņš ir līdz 2019. gada 4. jūlijam.

  1. Studiju programmas īstenošanas vieta

Programma tiek īstenota Rīgā, Rēzeknē.

  1. Valoda

Studijas notiek latviešu un krievu valodās, kā arī angļu valodā.

  1. Iegūstamais grāds

Profesionālā maģistra grāds tiesību zinātnē

  1. Studiju programmas satura specifika

Studejošie apgūst padziļinātas teorētiskās zināšanas, praktiskās un pētniecības iemaņas tiesību zinātnes krimināltiesību apakšnozarē;

Programmas preoritātes ir: sagatavot augsti kvalificētus un konkurēt spējīgus tiesību zinātņu speciālistus krimināltiesību apakšnozarē, kuri varētu izmantot iegūtās zināšanas un prasmi valsts institūcijās, nevalstiskās struktūrās, sniedzot tiem juridiskus pakalpojumus, kas būtu spējīgi iekļauties starptautiskā darba tirgū, ar labām zināšanām Latvijas tiesību sistēmā, kā arī plašām zināšanām Eiropas Savienības tiesībās; sniegt studējošiem zināšanas un kompetences tādā kvalitātē un līmenī, lai pēc programmas apguves tie varētu turpināt studijas doktorantūrā.

 

Copyright © by The Baltic International Academy 2008

  Studentiem

  Saraksts

  Kontakti

Rēzekne, Dārzu iela 17,
LV-4600
tel.: 64624741; 26481642
e-mail: info@re.bsa.edu.lv

  Rekvizīti

SIA „BALTIJAS STARPTAUTISKĀ AKADĒMIJA”
Rēzeknes filiāle
Reģ. Nr.40003101808
PVN NR.LV40003101808
Dārzu iela 17, Rēzekne,
LV-4600
A/S “Swedbank”
LV68HABA0551003662871