Русский | Latviešu

               Jaunumu arhīvs    
              

                           

  Navigācija
  Filiāles
  Aptauja
  Reklāma

 

 

 

Programmas: Tiesību zinātne

 

 
  1. Studiju programmas raksturojums
Studiju programmas nosaukums Tiesību zinātne
Augstākā profesionālā izglītība 2. līmeņa augstākās profesionālās izglītības iegūšanu
Studiju programmas kods 42380
Studiju programmas īstenošanas ilgums 4 gadi (8 semestri) - pilna laika studijās vai 
4,5 gadi (9 semestri) - nepilna laika studijās
Studiju programmas apjoms 160 KP
Prasības, uzsākot studiju programmas apguvi Vispārējā vidējā, profesionālā vidējā vai augstākā izglītība
Iegūstamā kvalifikācija
Kvalifikācijas līmenis
Juriskonsults,
5.līmeņa profesionālā kvalifikācija
  1. Dati par licenci un akreditāciju

Programma ir licencēta un akreditēta līdz 2019. gada 4. jūnijam.

  1. Studiju programmas īstenošanas vieta

Programma tiek īstenota Rīgā un BSA filiālēs Daugavpilī, Jēkabpilī, Jelgavā, Liepājā, Rēzeknē, Smiltenē un Ventspilī.

  1. Valoda

Studijas notiek pēc multilingvālās sistēmas. Latviešu plūsmā 75% - latviešu valodā, 25% - angļu un krievu valodās.

Studiju programmas īstenošanā regulāri piedalās vieslektori, tādēļ daļa no studiju programmas iespējama arī citās svešvalodās (ar tulkojumu vai bez).

  1. Iegūstamā kvalifikācija

Studiju programmas mērķis ir sagatavot konkurentspējīgus juriskonsultus, kuri varētu izmantot iegūtās zināšanas un prasmes darbam valsts un pašvaldības struktūrās, kā arī komercorganizācijās.

Studentiem tiek dota iespēja apgūt padziļinātas zināšanas jūras tiesību jomā, kuras paplašina turpmākās profesionālās darbības iespējas. Viens no studiju programmas uzdevumiem ir nodrošināt humanitāro un speciālo disciplīnu apgūšanu tādā līmenī, kas ļauj studentiem turpināt studijas augstskolas maģistrantūras studiju programmā Privātās tiesības.

  1. Studiju programmas satura specifika

Imatrikulācija notiek pēc centralizēto eksāmenu vai testa rezultātiem. Par profesionālās studiju programmas studentu var kļūt Latvijas Republikas pilsoņi, pastāvīgie Latvijas iedzīvotāji un citu valstu pilsoņi. Studiju programmā studē vairāk nekā 300 ārzemnieki no vairāk kā 10 pasaules valstīm, kas ir augsts rādītājs par programmas atzīšanu starptautiskajā līmenī.

Programmu īsteno tiesību doktori un maģistri, docenti un profesori, vieslektori no citām Latvijas un ārzemju augstskolām.

BSA studentiem ir iespēja izmantot BSA bibliotēkas grāmatu fondu, kas regulāri tiek papildināts ar jaunāko literatūru. Lai studējušie varētu sagatavot kvalitatīvus darbus un gūt plašāku priekšstatu par citu valstu tiesību sistēmām, BSA bibliotēka ir plašs literatūras klāsts angļu valodā. Gan Rīgā, gan visās filiālēs studējošiem ir pieeja žurnāliem, kas tiek piedāvāti elektroniskā veidā datu bāzē EBSCO un WESTLAX. Tajās ir vairāk kā 7000 žurnāli, tajā skaitā juridiskie žurnāli angļu un vācu valodā. Latvijas likumi ir pieejami datu bāzē NAIS.

Studiju ēku korpusos regulāri darbojas augstskolas grāmatu kioski, kuros studenti var iegādāties jaunāko juridisko literatūru latviešu un krievu valodās.

Studentiem pieejami datori bibliotēku lasītavās. Internetā studenti var iegūt informāciju par konferencēm, jaunumiem zinātniskajā un studentu dzīvē, bibliotēkas fonda papildināšanu, nodarbību sarakstu.

Analizējot informāciju par BSA Tiesību zinātne studiju programmas absolventu nodarbinātību, var apgalvot, ka tie ir pieprasīti darba tirgū un viņu profesionalitāte ļauj virzīties pa karjeras kāpnēm.

Pašnovērtējums 2014./2015.māc.g.

Pašnovērtējums 2015./2016.māc.g.

 

 

Copyright © by The Baltic International Academy 2008

  Studentiem

  Saraksts

  Kontakti

Rēzekne, Dārzu iela 17,
LV-4600
tel.: 64624696; 64624896
e-mail: info@re.bsa.edu.lv

  Rekvizīti

SIA „BALTIJAS STARPTAUTISKĀ AKADĒMIJA”
Rēzeknes filiāle
Reģ. Nr.40003101808
PVN NR.LV40003101808
Dārzu iela 17, Rēzekne,
LV-4600
A/S “Swedbank”
LV68HABA0551003662871