Русский | Latviešu

               Jaunumu arhīvs    
              

                           

  Navigācija
  Filiāles
  Aptauja
  Reklāma

 

 

 

Bibliotēka

 

 

Darba laiks

Piektdiena: 15:00 - 20:00
Sestdiena: 9:00 - 14:00
Tālrunis: 64624741
E-Mail: macibu.dala@re.bsa.edu.lv

Lietošanas noteikumi


- BSA izdevumi BSA kursi-konspekti studentiem tiek izsniegti uz laiku līdz divām nedēļām ne vairāk par trīs eksemplāriem;

- periodiskus izdevumus un normatīvus aktus var izmantot tikai lasītavas telpās;

- grāmatas, kas bibliotēkas fondā ir tikai vienā eksemplārā, netiek izsniegtas līdzi ņemšanai;

- par nozaudētu grāmatu vai sabojātu izdevumu lasītājs kompensē to ar līdzvērtīgu izdevumu (pēc bibliotekāra ieskatiem), vai arī maksā soda naudu pieckāršā apmērā no grāmatas patiesās vērtības.

Bibliotēkas pakalpojumi:

grāmatu izsniegšana uz mājām;
grāmatu, žurnālu un laikrakstu izmantošana lasītavā;
bibliogrāfiskā meklēšana pēc tēmām;
datu bāzu lietošanas konsultācijas;
kopēšana /bez maksas/;
Internets /bez maksas/;
printēšana /bez maksas/;

Struktūra un grāmatu fonds

Tiesību zinātne: : starptautiskās tiesības, Eiropas tiesības, konstitucionālās tiesības, civiltiesības un process, krimināltiesības un process, ģimenes, mantojuma, līgumtiesības, muitas, darba, zemes, ekoloģiskās tiesības. Filozofija, politika, vēsture, reliģija.

Ekonomika: ekonomijas teorija, makro un mikro ekonomika, menedžments, mārketings, projektu vadība, uzņēmējdarbība, finanses, bankas, nodokļi, starptautiskā ekonomika, personāla vadība, apdrošināšana.

Psiholoģija. Sabiedrība. Politika: filozofija, loģika, politoloģija, Public Relations, masu komunikācijas, socioloģija, sociāla psiholoģija, sociālais darbs, psiholoģija, pedagoģija, izglītība.

Informācijas resursi

 
 

 

 

Copyright © by The Baltic International Academy 2008

  Studentiem

  Saraksts

  Kontakti

Rēzekne, Dārzu iela 17,
LV-4600
tel.: 64624741; 26481642
e-mail: info@re.bsa.edu.lv

  Rekvizīti

SIA „BALTIJAS STARPTAUTISKĀ AKADĒMIJA”
Rēzeknes filiāle
Reģ. Nr.40003101808
PVN NR.LV40003101808
Dārzu iela 17, Rēzekne,
LV-4600
A/S “Swedbank”
LV68HABA0551003662871