Русский | Latviešu

               Jaunumu arhīvs    
              

                           

  Navigācija
  Filiāles
  Aptauja
  Reklāma

 

 

 

BSA e-studiju vide

 

  Aizstāvēšana

  Administrācija

  Andris Kūla, vieslektors

  Andris Meiers, Mag.paed., vieslektors

  Arkādijs Larionovs, Doc. v.i.

  Armen Gabrielyan, Doc., Dr. iur., MBA

  Boriss Heimanis,Dr. oec., docents

  Ganna Rešina, Dr. oec., viesprofesors

  Helena Ozoliņa, Mg. iur., lektore

  Igors Ivanovs, Mag.pshil., vieslektors

  Ilga Gorsvane, Mag.paed, vieslektore

  Ilze Grolmuse, Mag.iur, vieslektore

  Inesse Ratanova, Mg. oec., docente

  Irina Dimante, Dr. philol., docente

  Irina Cvetkova, Mg.iur.

  Jānis Koroševskis, Mag.iur., vieslektors

  Karīna Važnaja, Sociālo zinātņu mag.grāds vadības zinātnē, vieslektore

  Karlis Daukšts, vieslekors

  Ksenija Doroņina, Mg. paed., asist.

  Lada Širjajeva, Mg.oec.

  Ļubova Ceļapītere, Mag.phil., vieslektore

  Margarita Voiciša, Mag.iur., vieslektore

  Marina Červinska, Mg. sc. soc., lektore

  Natālija Asača, MBA, Mg. iur., lektore

  Oļegs Nikiforovs, Dr. psych., Vad.pētn.

  Sergejs Ignatjevs, Dr. oec., viesdocents

  Svetlana Polovko, Mg.oec., vieslektore

  Svetlana Deruka, Dr. iur., MBA, Mg. paed., docents

  Tatjana Jurkeviča, Dr. iur., docente

  Tereza Korsaka

  Vadims Kalašnikovs, Dr. iur., vieslektors

  Valdis Svirskis, Mg. phil., vieslektors

  Valērijs Roldugins, Dr. oec., viesprofesors

  Vera Krieviņa, Dr. biol., docents

  Veronika Siliņeviča, Mg.oec.Doc.

  Vitālijs Podgaiskis, Mag.iur., vieslektors

  Bagirovs Vladimirs, Doc.

  Vsevolods Kačans, Dr. phil., vadošais pētnieks

  Žanna Caurkubule, Dr.oec., profesore

  Žanna Stradziņa, maģ., vieslektore

Copyright © by The Baltic International Academy 2008

  Studentiem

  Saraksts

  Kontakti

Rēzekne, Dārzu iela 17,
LV-4600
tel.: 64624741; 26481642
e-mail: info@re.bsa.edu.lv

  Rekvizīti

SIA „BALTIJAS STARPTAUTISKĀ AKADĒMIJA”
Rēzeknes filiāle
Reģ. Nr.40003101808
PVN NR.LV40003101808
Dārzu iela 17, Rēzekne,
LV-4600
A/S “Swedbank”
LV68HABA0551003662871