Русский | Latviešu

               Jaunumu arhīvs    
              

                           

  Navigācija
  Filiāles
  Aptauja
  Reklāma

 

 

 

BSA e-studiju vide

 

  Aizstāvēšana
  • MBA maģistra darbu aizstāvēšana
    Загружать магистерскую дипломную работу нужно по ссылке в папку Maģistra darba ielādē

  Administrācija

  Anda Piģēna, Vieslekt.

  Andris Kūla, vieslektors

  Andris Meiers, Mag.paed., vieslektors

  Arkādijs Larionovs, Doc.

  Armen Gabrielyan, Doc., Dr. iur., MBA

  Boriss Heimanis,Dr. oec., docents

  Ganna Rešina, Dr. oec., viesprofesors

  Helena Ozoliņa, Mg. iur., lektore

  Helēna Šimkuva, viesprofesore

  Igors Ivanovs, Mag.pshil., vieslektors

  Ilga Gorsvāne, Mag.paed, vieslektore

  Ilze Grolmuse, Mag.iur, vieslektore

  Inesse Ratanova, Mg. oec., docente

  Irina Dimante, Dr. philol., docente

  Irina Cvetkova, Mg.iur.

  Jānis Koroševskis, Mag.iur., vieslektors

  Karīna Važnaja, Sociālo zinātņu mag.grāds vadības zinātnē, vieslektore

  Karlis Daukšts, vieslekors

  Ksenija Doroņina, Mg. paed., asist.

  Lada Širjajeva, Mg.oec.

  Ļubova Ceļapītere, Mag.phil., vieslektore

  Margarita Voiciša, Mag.iur., vieslektore

  Marina Červinska, Mg. sc. soc., lektore

  Marina Sumbarova, as.prof.

  Maruta Ozoliņa, lektore

  Nadežda Novožilova, as. prof.

  Natālija Asača, MBA, Mg. iur., lektore

  Oļegs Nikiforovs, Dr. psych., Vad.pētn.

  Ruta Grosberga

  Sergejs Ignatjevs, Dr. oec., viesdocents

  Svetlana Polovko, Mg.oec., vieslektore

  Svetlana Deruka, Dr. iur., MBA, Mg. paed., docents

  Tatjana Jurkeviča, As.prof.v.i.

  Tereza Korsaka

  Vadims Kalašnikovs, Dr. iur., vieslektors

  Valerijs Nikiforovs

  Valērijs Roldugins, Dr. oec., viesprofesors

  Vera Krieviņa, Dr. biol., docents

  Veronika Siliņeviča, Mg.oec.Doc.

  Viktors Morohins, Asoc.prof., Dr. oec.

  Vitālijs Podgaiskis, Mag.iur., vieslektors

  Vladimirs Bagirovs, Doc.

  Vsevolods Kačans, Dr. phil., vadošais pētnieks

  Žanna Caurkubule, Dr.oec., profesore

  Žanna Stradziņa, maģ., vieslektore

Copyright © by The Baltic International Academy 2008

  Studentiem

  Saraksts

  Kontakti

Rēzekne, Dārzu iela 17,
LV-4600
tel.: 64624741; 26481642
e-mail: info@re.bsa.edu.lv

  Rekvizīti

SIA „BALTIJAS STARPTAUTISKĀ AKADĒMIJA”
Rēzeknes filiāle
Reģ. Nr.40003101808
PVN NR.LV40003101808
Dārzu iela 17, Rēzekne,
LV-4600
A/S “Swedbank”
LV68HABA0551003662871