Русский | Latviešu

               Jaunumu arhīvs    
              

                           

  Navigācija
  Filiāles
  Aptauja
  Reklāma

 

 

 

Par BSA

 

 

Baltijas Starptautiskā akadēmija (BSA) ir lielākā privātā augstskola Baltijas valstīs, kurā studē studenti no 20 valstīm. BSA īsteno studijas pēc akreditētām studiju programmām un 1999. gadā ir saņemta valsts beztermiņa augstskolas akreditācija, kas dod tiesības izsniegt valsts parauga diplomus.

Rēzeknes filiāle darbojas no 2001. gada. Filiālē ir bagāta materiāli tehniskā bāze ar plašu bibliotēkas fondu, ar pieeju internetam, ar iespēju izmantot jaunākās tehnoloģijas, tajā skaitā teletiltus, internetkonsultācijas, elektroniskās datu bāzes. Teletiltu izmantošana dod iespēju studentiem saņemt augstvērtīgākas zināšanas, paplašinās sadarbības iespējas ar pilsētas un reģiona uzņēmējiem, valsts iestāžu darbiniekiem, vidusskolēniem, kā arī plašāku informācijas apmaiņu ar valsts struktūrām.

Filiāle 18 pastāvēšanas gados kļuvusi par patstāvīgu augstākās izglītības iestādi ar savām tradīcijām, ar vairākiem akadēmijas absolventu, kuri strādā vadošajos amatos Rēzeknē, Latgalē, Latvijā.

Filiāles organizētās starptautiskās zinātniskās konferences, piedalīšanās kopīgos semināros un projektos paplašina sadarbības iespējas ar pārējām Latgales reģiona augstākās izglītības iestādēm, kā arī ar sadarbības partneriem no Dmitrovas, Sankt-Pēterburgas (Krievija), Baltkrievijas, Igaunijas, Lietuvas.

Studenti izmanto iespējas studēt arzemēs ERASMUS programmas ietvaros, kā arī starptautiskās studentu nometnes dod vertīgu pieredzi.

„Tiesību zinātnes” - programma ir licencēta un akreditēta līdz 30.06.2021.

„Uzņēmējdarbība” - programma ir akreditēta līdz 30.06.2021.

„Sabiedriskās attiecības” (Public Relations) - programma ir akreditēta līdz 30.06.2021.

„Uzņēmējdarbības vadība un administrēšana” (Master of Business Administration - MBA) - programma ir akreditēta līdz 30.06.2021.

MŪSU KOORDINĀTES:
Dārzu 21/17, Rēzekne, LV – 4600
Tālr. 64624741; 26481642
e-mail: info@re.bsa.edu.lv
www.rezekne.bsa.edu.lv

 

Copyright © by The Baltic International Academy 2008

  Studentiem

  Saraksts

  Kontakti

Rēzekne, Dārzu iela 17,
LV-4600
tel.: 64624741; 26481642
e-mail: info@re.bsa.edu.lv

  Rekvizīti

SIA „BALTIJAS STARPTAUTISKĀ AKADĒMIJA”
Rēzeknes filiāle
Reģ. Nr.40003101808
PVN NR.LV40003101808
Dārzu iela 17, Rēzekne,
LV-4600
A/S “Swedbank”
LV68HABA0551003662871